ชนิดของริดสีดวง

แพทย์แผนไทยสมัยโบราณได้ตรวจและจำแนกชนิดหรือลักษณะของริดสีดวงทวารไว้หลายประเภท
โดยใช้การเปรียบเทียบกับลักษณะของสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจน
และเพื่อเป็นหลักการในการวินิจฉัยโรคสำหรับแพทย์

การแยกประเภทของริดสีดวงทวารจะทำให้สามารถประเมินความรุนแรงของโรค
ให้ง่ายต่อการพิจารณาการรักษาที่เหมาะสมรวมถึงการวิธีการรักษา และการใช้ยารักษาอีกด้วย

ลักษณะริดสีดวงทวารแต่ละชนิด
1. ริดสีดวงทวารชนิดหัวคุด เป็นริดสีดวงทวารชนิดที่มีหัวริดสีดวงทวารอยู่ภายใน
2. ริดสีดวงทวารชนิดเดือยไก่ เป็นริดสีดวงทวารที่มีติ่งยื่นนอกทวาร
3. ริดสีดวงทวารชนิดหัวเลือด เป็นริดสีดวงทวารที่มีการคั่งของเลือดเป็นก้อนใต้ผนังทวาร
4. ริดสีดวงทวารชนิดบานทะโรค เป็นริดสีดวงทวารที่เป็นรอบรูทวาร
5. ริดสีดวงทวารชนิดกลีบมะเฟือง เป็นริดสีดวงทวารที่มีหัวซ้อนกันเป็นกลีบ

ริดสีดวงทวารชนิดหัวคุด

ริดสีดวงทวารชนิดเดือยไก่

ริดสีดวงทวารชนิดหัวเลือด

ริดสีดวงทวารชนิดบานทะโรค

ริดสีดวงทวารชนิดกลีบมะเฟือง

ริดสีดวงทวารที่มีภาวะแทรกซ้อน

คลินิกรักษาริดสีดวงทวาร แบบไม่ผ่าตัด สาขาตลิ่งชัน

69/32 ถนนบรมราชชนนี แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กทม.

Facebook

ติดต่อเรา