เกี่ยวกับเรา

คลินิกรักษาริดสีดวงทวาร แบบไม่ผ่าตัด สาขาตลิ่งชัน

ให้บริการตรวจและรักษาโดยทีมแพทย์สหสาขา ทั้งแพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนไทยประยุกต์ และพยายาล การรักษาเป็นการรักษาแบบผสม ผสานระหว่างศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบันและศาสตร์การแพทย์แผนไทย เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการรักษาสูงสุด มีการใช้ยาทั้งยาแผนปัจจุบัน และ ยาสมุนไพรร่วมกัน

ผู้ป่วยทุกรายที่เข้ามารับบริการจะได้รับการตรวจ วินิจฉัยจากแพทย์และที มแพทย์เพื่อประเมินการรักษาร่วมกัน พร้อมทั้งเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสม กับผู้ป่วยในรายนั้น ๆ ผู้ป่วยแต่ละรายอาจได้รับการรักษาที่แตกต่างกันเพื่อ ผลการรักษาที่ดีที่สุด ทีมแพทย์มีประสบการณ์รักษาผู้ป่วยมากกว่า 20 ปี

ขั้นตอนการเข้ารับการตรวจและรักษาที่คลินิก

 1. ผู้ป่วยกรอกประวัติและรอตรวจ
 2. ผู้ป่วยเข้าห้องตรวจและรับการตรวจ วินิจฉัย
  • แพทย์ตรวจประเมิน และชี้แจงเกี่ยวกับอาการโรค
  • แพทย์ชี้แจงการรักษาที่เหมาะสม และวิธีการรักษา
  • แพทย์ชี้แจงข้อควรระวัง ปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
  • แพทย์แจ้งค่าใช้จ่ายทั้งหมดก่อนทำการรักษา
  • ให้ผู้ป่วยตัดสินใจทำการรักษาด้วยตัวเอง ไม่มีการบังคับให้ทำการรักษา
 3. นัดหมายเพื่อประเมินผลการรักษา

คลินิกฝังเข็ม

นอกจากรักษาริดสีดวงทวารแล้ว ที่คลินิกยังเปิดให้บริการฝังเข็มโดย แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู เพื่อบรรเทาอาการปวดเรื้อรัง ปวดคอ ปวดเอว ปวดเข่า(เข่าเสื่อม) ชาปลายมือ ชาปลายเท้า อัมพฤกษ์ อัมพาต และอื่น ๆ จากแพทย์ที่มีประสบการณ์การรักษามากกว่า 10 ปี ผู้ป่วยจะได้รับการ ตรวจ วินิจฉัยจากแพทย์ก่อนทำการรักษาทุกราย และเลือกการรักษาที่ เหมาะสมเช่นกัน

คลินิกรักษาริดสีดวงทวาร แบบไม่ผ่าตัด สาขาตลิ่งชัน

69/32 ถนนบรมราชชนนี แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กทม.

Facebook

ติดต่อเรา